Αρχεία Ιστολογίου

Με γόνιμο διάλογο ολοκληρώθηκε το 2ο Πιστοποιημένο από το GRI Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Sustainable Development

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Με έναν εκτενή διάλογο για τα σημαντικά θέματα (materiality) που πρέπει να καλύπτει ένας Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ολοκληρώθηκε η 2η πιστοποιημένη κατά GRI εκπαίδευση από τη Sustainable Development στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τις βασικές έννοιες και την ορολογία του προτύπου GRI-G3, τις εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και την προετοιμασία για την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ. Η Κατερίνα Κατσούλη, Managing Director της Sustainable Development παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Απολογισμού ΕΚΕ. Ο Φώτης Κουρμούσης, Πρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, εστίασε στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των σημαντικών θεμάτων ΕΚΕ που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό ΕΚΕ ενός οργανισμού. Η Μαρία Αλεξίου CSR Manager της TITAN, ανέλυσε την αξία του Απολογισμού ως μέσου επικοινωνίας του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Τέλος, η Σοφία Χαλκίδου, εκπροσωπώντας την Connective WGSE, παρουσίασε διεθνείς πρακτικές για την καλύτερη επικοινωνία των προγραμμάτων ΕΚΕ ενός οργανισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό του.

Το GRI Certified Training Program στοχεύει στην εκπαίδευση Εταιρειών και Οργανισμών, ώστε να συντάσσουν Απολογισμούς ΕΚΕ, με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό οι Απολογισμοί ΕΚΕ πρέπει να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού αναφορικά με τη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

Η Sustainable Development έχει από το 2006 εκπονήσει σημαντικούς Απολογισμούς ΕΚΕ σε συνεργασία με τα τμήματα ΕΚΕ μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο GRI-G3 και διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το διεθνή φορέα πιστοποίησης Det Norske Veritas (DNV) και με την υποστήριξη της Connective WGSE, Εταιρείας Συμβούλων Επικοινωνίας.

Το σεμινάριο  αυτό αποτελεί το δεύτερο, σε μια σειρά  σεμιναρίων για την ΕΚΕ, που υλοποιεί η Sustainable Development, ως GRI Certified Training Partner του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative στην Ελλάδα.

Enhanced by Zemanta