Αρχεία Ιστολογίου

Η Air Liquide συμμετέχει στο πρώτο παγκοσμίως έργο δέσμευσης & αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

Air Liquide4
Image via Wikipedia

Η Air Liquide Process & Construction, Inc., κλάδος του τμήματος Enginnering & Construction της Air Liquide, επιλέχθηκε από το Τμήμα Ενέργειας (DOE) των ΗΠΑ να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του προγράμματοςFutureGen 2.0.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.Το πρόγραμμα FutureGen 2.0. αφορά στη μόνιμη δέσμευση και αποθήκευση CO2 από τις πρώτες στον κόσμο εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας «full scale», οι οποίες χρησιμοποιούν τη λύση καύσης του άνθρακα με οξυγόνο (oxy-combustion). Αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για συνολική παραγωγή ενέργειας από καθαρό άνθρακα, χρησιμοποιώντας την λύση καύσης με οξυγόνο, καθώς και την εφαρμογή μόνιμης δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να δεσμεύει και να αποθηκεύει περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο, που αντιστοιχεί σε 90% των εκπομπών CO2. Η δέσμευση και η αποθήκευση CO2 αποτελεί μία πολύ σημαντική λύση για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από μονάδες παραγωγής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος παραγωγής καθαρής ενέργειας.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Το πρώτο  στάδιο του έργου ξεκίνησε την 1 Οκτωβρίου 2010, οπότε πραγματοποιήθηκαν μηχανολογικές μελέτες και οικονομικές αναλύσεις για την επανατροφοδότηση της μονάδας παραγωγής ενέργειας 200 MW, AER Meredosia, στο Illinois, χρησιμοποιώντας τεχνολογία καθαρού άνθρακα. Τα επόμενα στάδια του έργου θα αφορούν στις περαιτέρω κατασκευαστικές και μηχανολογικές δραστηριότητες.

Η Air Liquide έχει επενδύσει στην τεχνολογία καύσης με οξυγόνο για περισσότερο από μια δεκαετία, μέσω του τμήματος R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης) και της επιτυχημένης συμμετοχής της σε πιλοτικά προγράμματα στιςΗΠΑ, στην Γαλλία και στην Αυστραλία, τα οποία και αποδεικνύουν την τεχνολογική βιωσιμότητα της τεχνολογίας αυτής. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνεται η λειτουργία μιας μονάδας 30 MW σε συνεργασία με την εταιρεία B&W PPG στο Ohio, η επιτυχημένη εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου με οξυγόνο και ο βασικός εξοπλισμός καθαρισμού CO2 για το έργο Lacq με την Total στην νότια Γαλλία, καθώς και η συνεργασία σε έναέργο καύσης με οξυγόνο στο Callide της Αυστραλίας, το οποίo σχεδιάστηκε ώστε να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη διαδικασία καθαρισμού του CO2. Η λύση oxy-combustion είναι μια από τις πολλές καινοτομίες της Air Liquide, η οποία σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες για καθαρή ενέργεια παγκοσμίως, κυρίως σε ότι αφορά προϊόντα και τεχνολογίες στα βιοκαύσιμα, τα φωτοβολταικά και το υδρογόνο.

 

Enhanced by Zemanta