Αρχεία Ιστολογίου

Ερευνα: «Απολύσεις θα γίνουν από το 33,3% των εταιρειών και μειώσεις μισθών από το 20% των εταιρειών στην Ελλάδα»

ALBA Graduate Business School

Image via Wikipedia

Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School σχετική με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β’ εξάμηνο του 2011.

 Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει
καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα
μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School σχετική με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2011.
Επίσης, το 63,2% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ενώ το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.
Ανοδο εμφανίζει η τάση για προσέλκυση νέων εργαζομένων στους κλάδους των υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των κατασκευαστικών καθώς και στη βιομηχανία.
Αντίθετα στασιμότητα υπάρχει στον κλάδο της Εκπαίδευσης στο εμπόριο στον τραπεζικό κλάδο, όπου αυξάνεται ο αριθμός των οικιοθελών αποχωρήσεων και στον
κλάδο του τουρισμού.

Γενικά, ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2011 παραμένει χαμηλός αλλά σταθερός συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο Δείκτης συνεχίζει για 6ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (81), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με την χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.
Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2011 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

1. Το 34% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 17,9% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

2. Το 50.7% των εταιρειών δεν έδωσε καθόλου αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ
το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 54% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 9.9% θα
δώσει αυξήσεις πάνω από 3%.

3. Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48.1%).

4. Ανοδο πάνω από 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
αναμένεται μόνο στους κλάδους των Υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των
κατασκευαστικών και στη βιομηχανία (τάση που ξεκίνησε το προηγούμενο εξάμηνο).
Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου
προσωπικού είναι μηδενικές όπως και στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο του
τουρισμού. Το εμπόριο παρουσιάζει ακόμα χαμηλά ποσοστά κάτω από 10% όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο. Στον τραπεζικό κλάδο παρατηρείται άνοδος 30% στον αριθμό των οικειοθελών αποχωρήσεων.

5. Το 63,2% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (52.4%). Μόνο το 1.4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

6. Το 50% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση
των εργαζομένων τους, ενώ στο 40% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, περίπου το 60% των εταιρειών
σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 19.6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το
17.9% το σκέφτεται επίσης). Το 6.4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει
τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.

7. Το 41.3% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το
22.5% έχει μειώσει μισθούς.

Gesto Communications videoconferencing room

Image via Wikipedia

Λύσεις για την κρίση

8. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, το 53% των εταιρειών έχουν προχωρήσει στην
αντικατάσταση των ταξιδίων με video conference υπηρεσίες καθώς και με την
προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό με έξυπνα και φτηνά εργαλεία όπως Newsletter, ιστολόγια κτλ.
Αντίστοιχα το 41% των εταιρειών επενδύει στην δημιουργία ευχάριστου εργασιακού
κλίματος με την προώθηση εταιρικών αθλητικών ομάδων, ομαδικών εξόδων κ.α, ενώ πάνω από το 35% των εταιρειών επενδύει σε υπηρεσίες e-learning και προωθεί την
καινοτομία στον οργανισμό με εσωτερικούς διαγωνισμούς και προγράμματα
επιβράβευσης (δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της επιβράβευσης της παραπάνω προσπάθειας ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης). Τέλος το 30% των εταιρειών χρησιμοποιεί outsourcing υπηρεσίες κυρίως για να μειώσει λειτουργικά έξοδα (π.χ ανάθεση μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη κλπ).

9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (32.6%).

10. Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής και της
Πληροφορικής.

11. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εται ρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Τα Social Media (Linkedin etc) παρουσιάζονται υψηλότερα στις προτιμήσεις των εταιρειών συγκριτικά με τις δημοσιεύσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες.

12. Το 60.6% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 36,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).

13. Περίπου το 50% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις
γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου
ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειοψηφία των εταιρειών κρίνει σημαντική την
ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

14. Το 55,3% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου
προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Από το σύνολο των 208 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές. Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές και δραστηριοποιούνται στην Αττική. Το 18,3% προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 19,7% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 20,6% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 39,9% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 34,4% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (100-499 άτομα), και ακολουθούν σε ποσοστό 25.7% εταιρείεςμε προσωπικό άνω των 500 εργαζομένων.

Enhanced by Zemanta

Προσεχή Ανοιχτά Σεμινάρια από το ALBA Graduate Business School

 

ALBA Graduate Business School
Image via Wikipedia

Το ALBA Graduate Business School με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς διοργανώνει δύο ανοιχτά διήμερα Σεμινάρια στις εγκαταστάσεις του στη Βουλιαγμένη (Λεωφ. Αθηνάς & Άρεως 2Α). Τα Σεμινάρια, διάρκειας 12 ωρών το καθένα, θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα:

 

  1. «Leading & Engaging People in Tough Times» στις 27-28 Ιανουαρίου με εισηγήτρια τη Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Κάτοχο της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο ALBA Graduate Business School.
  2. «Crafting Powerful Strategies in 4-steps» στις 10-11 Φεβρουαρίου με εισηγητή τον Δρ. Κυριάκο Κυριακόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Στρατηγικής και Μάρκετινγκ στο ALBA Graduate Business School.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια και τα κόστη συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Executive Development, τηλ.: 210 8964531-8, e-mail: exed@alba.edu.gr, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/executive.
Enhanced by Zemanta

Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος 2010

 

ALBA Graduate Business School
Image via Wikipedia

Απονεμήθηκαν για 16η συνεχή χρονιά τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας Κούρος από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας, στις 23 Νοεμβρίου. Επιστημονικός συνεργάτης τα τελευταία πέντε χρόνια της Λέσχης Επιχειρηματικότητας για τα Βραβεία είναι το ALBA Graduate Business School. Στο πλαίσιο των Βραβείων Κούρος απονέμεται και το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς, ενώ ανακοινώνεται και ο νικητής του Διαγωνισμού Green Dreams – Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

 

Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD), το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ALBA, ανέλαβε για μια ακόμη χρονιά να αναλύσει τα δεδομένα των 1.500 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και να εντοπίσει νέους επιχειρηματίες κάτω των 45 ετών που ενστερνίζονται το ευ επιχειρείν. Οι επιχειρηματίες αυτοί προτείνονται για τα Βραβεία Κούρος «Ανάπτυξης και Καινοτομίας» και «Επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο». Μετά τη διαδικασία ψηφοφορίας, την οποία συντονίζει το AHEAD και στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 150 κριτές, βραβεύθηκαν φέτος ο κ. Ιωάννης Καματάκης, ιδρυτής της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., με το Βραβείο «Καινοτομίας και Ανάπτυξης» και ο κ. Βασίλης Κάτσος και η κα Νέλλη Κάτσου, από τη ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Ε., με το Βραβείο «Επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο».

 

Το Βραβείο «Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς» που έχει θεσπίσει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου και απονέμεται από το Stelios Philanthropic Foundation και τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας, απενεμήθη στον κ. Δημήτρη Κολοκοτρώνη, ιδρυτή της FASMETRICS ΕΠΕ. Στην τελική τριάδα συμμετείχαν επίσης η κα Έρρικα Πρεζεράκου (Replayce), και οι κυρίες Παναγιώτα και Μαρία Βλάχου (Fereikos-Helix). Το Βραβείο απονέμεται σε επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών με τριετή τουλάχιστον επιχειρηματική δράση και συνοδεύεται από έπαθλο ύψους €50,000.

 

Τέλος, για  τρίτη συνεχή χρονιά ανακοινώθηκε και  ο νικητής του Διαγωνισμού  «Green Dreams – Πράσινη Επιχειρηματικότητα», κ. Βασίλης Νικολόπουλος, εμπνευστής του συστήματος PLUG ME για την έξυπνη μέτρηση και ανάλυση ενεργειακών καταναλώσεων. Ο κ. Νικολόπουλος έχει ιδρύσει την εταιρεία INTELEN και κατέχει πολλές διεθνής διακρίσεις σε θέματα καινοτομίας. Ο Διαγωνισμός επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. Συνδιοργανώνεται από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας και το ALBA Graduate Business School και συνοδεύεται από έπαθλο ύψους €3,000.

 

Το ALBA Graduate Business School έχει μακρά παράδοση στην επιχειρηματικότητα. Ομάδες φοιτητών του συμμετέχουν από το 2001 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό επιχειρηματικού σχεδίου «European Business Plan of the Year» συναγωνιζόμενο τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές Μεταπτυχιακές Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως το London Business School, το IESE και το SDA Bocconi. Το ALBA έχει λάβει τα περισσότερα βραβεία (3 πρώτα, 2 δεύτερα και ένα τρίτο) ενώ είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την Ελλάδα που έχει μέχρι σήμερα προσκληθεί στο διαγωνισμό.

 

To 2008, το ALBA ίδρυσε το AHEAD για να συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και να προωθήσει την κουλτούρα του επιχειρείν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αλέξη Κομσέλη, Διευθυντή του AHEAD, στο ahead@alba.edu.gr και στο 210 8964531.
Enhanced by Zemanta

Ενημερωτική Εκδήλωση σχετικά με τo ALBA – EBEA Diploma in Management & Entrepreneurship

ALBA Graduate Business School
Image via Wikipedia

To ALBA Graduate Business School, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για υποψήφιους φοιτητές για τo πρόγραμμα Diploma in Management & Entrepreneurship, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 18.30, στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αθήνα). Η εκδήλωση θα καλύψει σφαιρικά τα θέματα που συνθέτουν  την ολοκληρωμένη εμπειρία της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον τομέα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Μία ομάδα  από καθηγητές και στελέχη του ALBA θα παρευρίσκεται στην εκδήλωση για να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα των υποψήφιων φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα και να συζητήσει τα ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με τη σωστή επιλογή προγράμματος στο συγκεκριμένο τομέα. Η είσοδος είναι  ελεύθερη για το κοινό. Το Diploma in Management & Entrepreneurship είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας με γλώσσα εργασίας την ελληνική, διάρκειας 88 ωρών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα επιχειρησιακά θέματα, που καλύπτονται σε ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Παππά, τηλ: 210 8964531, e-mail: exed@alba.edu.gr. Περισσότερες  πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ALBA www.alba.edu.gr/News/Pages/News/Diploma_2353.aspx και του ΕΒΕΑwww.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx.

Enhanced by Zemanta