Αρχεία Ιστολογίου

Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα από τη Sustainable Development

Για 5η συνεχή χρονιά η Sustainable Development ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν συνεργάστηκε και υποστήριξε τη διαδικασία ανάπτυξης των Απολογισμών ΕΚΕ μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως Εθνική Τράπεζα, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια και Interamerican.

Οι σύγχρονες τάσεις, ευρωπαϊκές και διεθνείς, καθορίζουν πλέον ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς των εταιρικών δράσεων στον τομέα της ΕΚΕ που διέπεται από διεθνή πρότυπα, όπως το GRI-G3 και το ΑΑ1000. Η Sustainable Development από το 2006 υποστηρίζει ενεργά την πολύ απαιτητική ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ μεγάλων εταιρειών της χώρας, οι οποίες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων.

Οι Απολογισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε οργανισμός ενσωματώνει στο σύνολο των δραστηριοτήτων του αειφόρες πρακτικές. Ειδικότερα παρουσιάζονται:
το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού και πως διαχειρίζεται τα θέματα ΕΚΕ,
οι δράσεις και δεσμεύσεις προς τους ανθρώπους που απασχολεί,
η υπεύθυνη συμπεριφορά στη αγορά την οποία δραστηριοποιείται,
οι ενέργειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
οι δράσεις υποστήριξης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Η ανάπτυξη ενός Απολογισμού ΕΚΕ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα αποτελεί εγχείρημα για κάθε μεγάλο οργανισμό, καθότι εμπλέκει την πλειοψηφία των τμημάτων-διευθύνσεών του. Η εποικοδομητική συνεργασία των εξειδικευμένων συμβούλων με τις εκάστοτε ομάδες ΕΚΕ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου.

Το επιτυχές αποτέλεσμα επικυρώνεται μέσω των διακρίσεων που λαμβάνουν οι απολογισμοί αυτοί στις αξιολογήσεις που διενεργούνται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που διεξάγει σε ετήσια βάση αξιολόγηση των ελληνικών Απολογισμών ΕΚΕ, αναφορικά με την κάλυψη των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου GRI-G3.

Η Sustainable Development επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας προκειμένου η κάθε έκδοση Απολογισμού ΕΚΕ να προσδίδει υψηλή αξία στην εταιρεία και να αποτελεί πραγματικό εργαλείο όχι μόνο επικοινωνίας, αλλά στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της ΕΚΕ και της Αειφόρου ανάπτυξης. Η Sustainable Development από το 2006, έχει αναπτύξει 23 απολογισμούς ΕΚΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί:

  • Training Partner του GRI Certified Training Program
  • Organizational Stakeholder του GRI
  • Data Partner του GRI
  • Network Partner των GRI Readers’ Choice Awards
Enhanced by Zemanta

Με γόνιμο διάλογο ολοκληρώθηκε το 2ο Πιστοποιημένο από το GRI Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Sustainable Development

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Με έναν εκτενή διάλογο για τα σημαντικά θέματα (materiality) που πρέπει να καλύπτει ένας Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ολοκληρώθηκε η 2η πιστοποιημένη κατά GRI εκπαίδευση από τη Sustainable Development στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τις βασικές έννοιες και την ορολογία του προτύπου GRI-G3, τις εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και την προετοιμασία για την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ. Η Κατερίνα Κατσούλη, Managing Director της Sustainable Development παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Απολογισμού ΕΚΕ. Ο Φώτης Κουρμούσης, Πρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, εστίασε στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των σημαντικών θεμάτων ΕΚΕ που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό ΕΚΕ ενός οργανισμού. Η Μαρία Αλεξίου CSR Manager της TITAN, ανέλυσε την αξία του Απολογισμού ως μέσου επικοινωνίας του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Τέλος, η Σοφία Χαλκίδου, εκπροσωπώντας την Connective WGSE, παρουσίασε διεθνείς πρακτικές για την καλύτερη επικοινωνία των προγραμμάτων ΕΚΕ ενός οργανισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό του.

Το GRI Certified Training Program στοχεύει στην εκπαίδευση Εταιρειών και Οργανισμών, ώστε να συντάσσουν Απολογισμούς ΕΚΕ, με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό οι Απολογισμοί ΕΚΕ πρέπει να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού αναφορικά με τη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

Η Sustainable Development έχει από το 2006 εκπονήσει σημαντικούς Απολογισμούς ΕΚΕ σε συνεργασία με τα τμήματα ΕΚΕ μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο GRI-G3 και διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το διεθνή φορέα πιστοποίησης Det Norske Veritas (DNV) και με την υποστήριξη της Connective WGSE, Εταιρείας Συμβούλων Επικοινωνίας.

Το σεμινάριο  αυτό αποτελεί το δεύτερο, σε μια σειρά  σεμιναρίων για την ΕΚΕ, που υλοποιεί η Sustainable Development, ως GRI Certified Training Partner του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative στην Ελλάδα.

Enhanced by Zemanta