Αρχεία Ιστολογίου

5 φορές υπερκάλυψη για τα έντοκα γραμμάτια

Στο 4,82% «κλείδωσε» το επιτόκιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.


Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 900 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώ θηκε στο 4,82%. Υποβλήθηκαν συνολι κές προ σφορές ύψους 4,084 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 4,54 φορές.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΕΔΩ