Εγκύκλιος – μίτος στον Λαβύρινθο των αποδείξεω

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Οι αποδείξεις θα «ξαναγράφονται» χειρόγραφα, εφόσον είναι δυσδιάκριτα τα στοιχεία, και θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα ή με κλειστό φάκελο στην Εφορία. Οι διαχειριστές σε ρόλο λογιστή χορηγούν συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών σε κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή.

Τα μυστικά των αποδείξεων, που μαζεύουμε φέτος και υποχρεούμαστε να συνυποβάλλουμε στην Εφορία, προκειμένου να μη χάσουμε το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ αποκαλύπτονται με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Η αναγραφή του αριθμού των αποδείξεων και του συνολικού ποσού αυτών είναι υποχρεωτικά. Πόσης αξίας αποδείξεις πρέπει να προσκομίσετε για να μη χάσετε το αφορολόγητο; Τι κερδίζετε, αν αποστείλετε λιγότερες ή περισσότερες;

Οι παγίδες των αποδείξεων σε «17» σημεία:

1. Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ καλύπτεται σχεδόν με όλες τις αποδείξεις αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

2. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή κλειστό φάκελο στη ΔΟΥ, αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ υπόχρεου, αριθμό αποδείξεων και συνολικό ποσό αυτών. Ο φάκελος παραμένει κλειστός στην εφορία μέχρι την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και μετά ανοίγονται για δειγματοληπτικό έλεγχο εντός του έτους.

3. Οι αποδείξεις γίνονται δεκτές, εφόσον διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία έκδοσης και τελικό ποσό. Αν η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), δηλαδή να ξαναγράψει χειρόγραφα την απόδειξη, όπως μας διευκρινίστηκε από το υπουργείο, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την εφορία ο εκδότης.

4. Δεν προσκομίζουν αποδείξεις όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ.

Συν ή πλην 10%

5. Προσκομίζετε σε αποδείξεις το 10% του ατομικού εισοδήματος αν είναι μέχρι 12.000 ευρώ ή το 30%, αν είναι μεγαλύτερο και μόνο για το τμήμα του εισοδήματος, πάνω από 12.000 ευρώ.

6. Αν, όμως, οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με φόρο ίσο με 10% του ποσού των αποδείξεων που υπολείπονται.

7. Οποιος προσκομίζει μεγαλύτερης αξίας αποδείξεις και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ οικογενειακά θα έχει μείωση φόρου ακόμα 10% για τη διαφορά μέχρι 3.000 ευρώ αποδείξεων, δηλαδή επιπλέον έκπτωση μέχρι 300 ευρώ φόρου.

8. Αν το ατομικό εισόδημα ξεπερνάει τις 48.000 ευρώ υπάρχει όριο αποδείξεων 12.000 ευρώ ή 15.000 ευρώ.

9. Δεν απαιτούνται αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολογήτου λόγω παιδιών (1.500 ευρώ με ένα, 3.000 ευρώ με δυο, 11.500 με τρία και προσαύξηση 2.000 ευρώ για καθένα από το τέταρτο και μετά). Το αφορολόγητο των παιδιών μειώνει ισόποσα τα επόμενα κλιμάκια.

10. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αποδείξεις ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για αμοιβή παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

11. Δεν εκπίπτει το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια (όπως ΚΙΝΟ, Στοίχημα κ.λπ.), δαπάνη εισόδου σε καζίνο.

Τα κοινόχρηστα

12. Κάθε είδους δαπάνη αγοράς υλικών ή παροχής υπηρεσιών κοινόχρηστων χώρων εκτός από λογαριασμούς ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών, επιμερίζονται σε ενοίκους ή ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η δαπάνη), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, όπου εμφανίζεται το ποσό των κοινοχρήστων που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κάλυψη του αφορολογήτου.

Από την κατάσταση αυτή, πρέπει να προκύπτει αναλυτικά: είδος δαπάνης, αριθμός τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης, τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ποσό δαπάνης, καθώς και κατανομή συνόλου δαπανών ανά συνιδιοκτήτη ή ένοικο, ανάλογα με ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Ο φορολογούμενος συνυποβάλλει με τη δήλωσή του αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης μαζί με τις άλλες αποδείξεις δαπανών. Τα πρωτότυπα των αποδείξεων διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

13. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη παροχής υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον δεν αφορά γονική παροχή ή δωρεά. Αν η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε συνυποβάλλεται φωτοτυπία των σελίδων του συμβολαίου, όπου αναγράφει τη δαπάνη.

14. Οι αποδείξεις μερίζονται μεταξύ συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους, ενώ προβλέπεται και μεταφορά δαπανών μεταξύ συζύγων, εφόσον ο ένας καλύψει το αφορολόγητο.

15. Δεν αναγνωρίζονται αποδείξεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (οχήματα, σκάφη, ακίνητα, δάνεια κ.λπ.), ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, εισιτήρια μεταφορικών μέσων και δαπάνες που εκπίπτουν μεμονωμένα (όπως ιατρικά, ασφάλιστρα, φροντιστήρια, ασφάλιστρα ακινήτου κ.λπ.).

16. Εχουν αφορολόγητο 12.000 ευρώ, χωρίς να προσκομίζουν αποδείξεις οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαμένουν στο εξωτερικό (υπουργείο Εξωτερικών, ΕΟΤ, ΕΕ, ΕΒΕΑ κ.λπ.), διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας, φυλακισμένοι και κάτοικοι κρατών Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% τού συνολικού εισοδήματός τους.

17. Δεν τίθεται ζήτημα προσκόμισης αποδείξεων από κατοίκους εξωτερικού που διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς δεν δικαιούνται το αφορολόγητο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

About stavrosalatas

Ο Σταύρος Αλατάς – Καρακάσης γεννήθηκε στις 19/06/56 στη Χαλκίδα, όπου και τελείωσε τις βασικές κατώτερες και μέσες σπουδές. Από το 1971 σε ηλικία 14 ετών ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «ΟΜΑΔΑ» του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στην Εύβοια. Από το 1974 μέχρι και το 1990 διετέλεσε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και επιτελικό στέλεχος στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΑΥΓΗ» και «ΕΘΝΟΣ», ενώ ήταν ανταποκριτής σε πληθώρα εντύπων του εξωτερικού αλλά και της περιφέρειας. Από το 1981 μέχρι και το 1987 ήταν επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου εταιριών «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ». Από το 1983 μέχρι και το 1988 ήταν ένας από τους τρεις μετόχους των εταιριών “Programma” (Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) και της διαφημιστικής εταιρίας “Adveco”. Το 1987 επιμελήθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» την έκδοση του πρώτου ένθετου περιοδικού ελληνικής εφημερίδας, στο οποίο διετέλεσε μέχρι και το 1990 Σύμβουλος Έκδοσης. Τον Μάιο του 1990 δημιούργησε την εταιρία Δημοσίων Σχέσεων “Deal”, όπου είναι και ο κύριος μέτοχος και τέσσερα χρόνια αργότερα την εταιρία Promotion "Face". Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

Posted on 08/10/2010, in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: