Daily Archives: 31/08/2010

«Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς»

Υποβολή Υποψηφιοτήτων μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2010


Ο Στέλιος χατζηιωάννου δημιουργός της EASY JET

Ένας μήνας απομένει περίπου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2010 για την υποβολή υποψηφιοτήτων ή πρόταση υποψηφίων για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς». Μετά την επιτυχία των δύο περασμένων ετών, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής των EasyGroup και Stelios Philanthropic Foundation (www.stelios.com), χορηγεί για τρίτη συνεχή χρονιά το Βραβείο αυτό σε συνεργασία με τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας (www.leshiepi.gr). Οργανωτικός και επιστημονικός συνεργάτης για το Βραβείο είναι το ALBA Graduate Business School.

Οι πρώτες υποψηφιότητες νέων επιχειρηματιών έχουν ήδη υποβληθεί και προέρχονται από διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι επιστημονικές υπηρεσίες, οι on-line εφαρμογές, η άθληση, η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και το εμπόριο. Το βραβείο, πέρα από την ηθική αναγνώριση, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €50.000 που θα πρέπει να επενδυθεί ως κεφάλαιο στην επιχείρηση. Απευθύνεται σε νέους και νέες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών. Το 2008 και 2009 το Βραβείο είχαν αποσπάσει η Simply Burgers και η Zoo.gr αντίστοιχα.

Η καταληκτική  ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής για το Βραβείο είναι η 27/9/2010. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί από το Sir Στέλιο Χατζηιωάννου το Νοέμβριο στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής για τα ετήσια βραβεία Κούρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια του Βραβείου και οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Βραβείου: www.alba.edu.gr/stelios. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική ομάδα του Βραβείου: steliosaward@alba.edu.gr, 210-8964531 (εσωτ. 320).

Η απόδοση του κεφαλαίου κίνησης επιδεινώνεται στα δύο τρίτα των εταιρειών

Κεφάλαιο  κίνησης ύψους 1,1 τρις δολαρίων Η.Π.Α. των κορυφαίων  επιχειρήσεων σε Η.Π.Α. και Ευρώπη παραμένει  δεσμευμένο

Περίπου τα δύο  τρίτα των εταιρειών που συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα της Ernst & Young για το κεφάλαιο κίνησης ανέφεραν επιδείνωση της απόδοσής τους κατά το 2009 σε σύγκριση με το 2008, με τον κύκλο μετρητών (cash-to-cash / C2C) να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6% στις Η.Π.Α. και του 3% στην Ευρώπη.

Στην έκθεση Με τα χέρια δεμένα (All tied up), που αφορά  την απόδοση του κεφαλαίου  κίνησης των 2.000 μεγαλύτερων -σύμφωνα  με τις πωλήσεις- εταιρειών, με έδρα στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, αναφέρεται επίσης ότι οι εταιρείες έχουν  ένα συνολικό ποσό ύψους 1,1 τρις δολαρίων Η.Π.Α. το οποίο είναι αδικαιολόγητα δεσμευμένο σε κεφάλαια κίνησης, ποσό που αναλογεί περίπου στο 7% των πωλήσεων. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος σε σχέση με το περασμένο έτος (6%), γεγονός που υποδεικνύει ότι το χάσμα ανάμεσα στις εταιρείες με τις καλύτερες και τις χειρότερες αποδόσεις έχει διευρυνθεί.

Ο Γιώργος  Μομφερράτος, Εταίρος της Ernst & Young Ελλάδος, αναφέρει:

«Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης έχει γίνει  ένας τομέας στον οποίο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αν είναι πραγματικά αποτελεσματικές οι υφιστάμενες στρατηγικές. Ωστόσο, η επιδείνωση των αποδόσεων εξηγείται επίσης και από την άνιση ανάπτυξη των επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Για ορισμένες εταιρείες, οι διακυμάνσεις των πωλήσεων και οι τιμές των βασικών αγαθών επηρέασαν σημαντικά τον υπολογισμό της απόδοσης του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, το 2009 ήταν ακόμα ένα έτος που σημαδεύτηκε από έντονες νομισματικές διακυμάνσεις, οι οποίες είχαν ισχυρότατη επίδραση στην απόδοση των εταιρειών».

Η.Π.Α. εναντίον Ευρώπης

Στις Η.Π.Α., μόνον το ένα τρίτο των εταιρειών  που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν  βελτιωμένο κύκλο C2C το 2009 (σε σύγκριση με 63% το 2008). Οι περισσότερες εταιρείες (51%) κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση των πληρωτέων λογαριασμών τους, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό ανέφερε βελτιωμένη κίνηση αποθεμάτων (36%) και βελτίωση των εισπρακτέων (25%).

Στην Ευρώπη, 38% των εταιρειών δηλώνουν καλύτερη απόδοση C2C (σε σύγκριση με 50% το 2008). Το ποσοστό των εταιρειών που κατέγραψαν βελτιωμένη κίνηση αποθεμάτων (37%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο των εταιρειών με βελτιωμένα εισπρακτέα και πληρωτέα (32% για κάθε κατηγορία).

Η Ευρώπη αντιμετώπισε στο σύνολό της επιδείνωση στην απόδοση  του κεφαλαίου κίνησης το 2009. Μόνο η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες δήλωσαν βελτίωση σε σχέση με το περασμένο έτος.

Γενικά, οι εταιρείες  που εδρεύουν στις Η.Π.Α. παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση από εκείνες  που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη. Ο συνολικός κύκλος C2C στις Η.Π.Α. το 2009 ήταν κατά 3,5 ημέρες ή 8% μικρότερος από τον αντίστοιχο της Ευρώπης.

Αποτελεσματική  στρατηγική διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης

«Η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών και  διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους  λειτουργίας και επίσης να αποδεσμεύσει τα «εν δυνάμει μετρητά”, τα οποία  δεσμεύονται στο κεφάλαιο κίνησης», διαπιστώνει ο Γ. Μομφερράτος. «Οι κορυφαίες εταιρείες θα είναι εκείνες που θα υιοθετήσουν μια διαρθρωτικά νέα προσέγγιση με στόχο τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, μέσω της στενότερης συνεργασίας με τους βασικούς πελάτες και προμηθευτές, προωθώντας την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσα από την αλυσίδα προμηθειών, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζοντας ισχυρές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου».