Η παγκόσμια δραστηριότητα IPO διατηρεί τη δυναμική της στο δεύτερο τρίμηνο παρά την αστάθεια της αγοράς

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια (PE) επιστρέφουν

Νέα ώθηση στην είσοδο στο χρηματιστήριο εταιρειών από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., ενώ οι συναλλαγές υπερβαίνουν το ένα δις δολάρια Η.Π.Α.

Η παγκόσμια  δραστηριότητα IPO κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και, παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, παρουσίασε ενδείξεις ελαστικότητας, τόσο σε επίπεδο συγκέντρωσης κεφαλαίων όσο και σε αριθμό συναλλαγών. Ώθηση στις εγγραφές έδωσε η ισχυρή αγορά της Ασίας, αλλά και οι αυξημένες εγγραφές στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, σύμφωνα με την ενημέρωση Q2 2010 Global IPO και την έκθεση της Ernst & Young Global IPO trends report 2010.

Το δεύτερο  τρίμηνο του 2010, 301 IPOs συγκέντρωσαν σε παγκόσμιο επίπεδο 46,1 δις δολάρια Η.Π.Α. Το πρώτο τρίμηνο του 2010, 290 IPOs ανήλθαν στα 52,6 δις δολάρια Η.Π.Α. Το πρώτο εξάμηνο του 2010, 590 εταιρείες συνολικά, αξίας 98,8 δις δολαρίων Η.Π.Α. εισήλθαν στο χρηματιστήριο, σε σύγκριση με τις 134 συναλλαγές αξίας 11,8 δις δολαρίων Η.Π.Α. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Ο Gregory K. Ericksen, Global Vice Chair for Strategic Growth Markets της Ernst & Young, δηλώνει: «Η κατάσταση όσον αφορά την αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών δεν είναι εύκολη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, στο πλαίσιο της κρίσης δημόσιου χρέους. Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των εταιρειών που προχωρούν σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η Ασία, η οποία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης, συνεχίζει να ηγείται της ανάκαμψης της κεφαλαιαγοράς σε παγκόσμια κλίμακα».

Η μεγαλύτερη παγκοσμίως αρχική δημόσια προσφορά του τριμήνου ήταν της Samsung Life Insurance Co Ltd, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κορέας τον Απρίλιο, και συγκέντρωσε 4,4 δις δολάρια Η.Π.Α. Η Ασία εξακολούθησε να κυριαρχεί στις παγκόσμιες δημόσιες προσφορές κατά το δεύτερο τρίμηνο, συγκεντρώνοντας 25,7 δις δολάρια Η.Π.Α. (65% της παγκόσμιας αγοράς) με 159 συναλλαγές, έναντι 35,4 δις δολαρίων και 172 συναλλαγών του προηγούμενου τριμήνου. Με εξαίρεση τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά του περασμένου τριμήνου, την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Dai-ichi Life Insurance Co Ltd αξίας 11 δις δολαρίων Η.Π.Α., οι τιμές που καταγράφηκαν στην Ασία για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο σημείωσαν οριακή αύξηση. Η αγορά IPO εξακολουθεί να οφείλει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της στην αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας κατά 9%, στην εύρωστη οικονομία της, στα εταιρικά κέρδη, στην αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση και στο νέο χρηματιστήριο της Shenzhen (ChiNext) που στοχεύει στην προσέλκυση εγγραφών εταιρειών με μικρή κεφαλαιοποίηση.

Σημαντική η συμβολή των  IPO με υποστήριξη από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

Πέντε από  τις 20 κορυφαίες IPO αυτής της χρονιάς είχαν την υποστήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων (PE), με όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε το 1 δις δολάρια Η.Π.Α. Στις νέες εγγραφές με την υποστήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων συγκαταλέγονται οι εταιρείες Amadeus IT Holding SA (εγγραφή στη Μαδρίτη με 1,9 δις δολάρια Η.Π.Α.), Kabel Deutschland GmbH και Brenntag Holding GmbH (εγγραφή στο Deutsche Borse με 1,0 και 1,0 δις δολάρια Η.Π.Α. αντίστοιχα), καθώς και η Chr. Hansen Holding A/S (εγγραφή στην Κοπεγχάγη με 907 εκατ. δολάρια Η.Π.Α.), συμβάλλοντας στη συνολική δραστηριότητα IPO.

«Πολλές  από τις συμφωνίες προέρχονται  από αναπτυξιακούς κλάδους όπως  η τεχνολογία, τα ΜΜΕ, η ψυχαγωγία  και η υγειονομική περίθαλψη.  Η ζήτηση για εκδόσεις στους  κλάδους αυτούς υπερκαλύπτει από τρεις έως πέντε φορές τις εγγραφές, γεγονός που αντανακλά την υφιστάμενη ζήτηση στην αγορά» αναφέρει ο Ericksen.

Περισσότερες  εγγραφές από την  Ευρώπη και τις  Η.Π.Α. κατά το δεύτερο  τρίμηνο

Η Πολωνία  ηγήθηκε της εν λόγω δραστηριότητας στην Ευρώπη με 20 IPO, συγκεντρώνοντας 4,1 δις δολάρια Η.Π.Α. –έναντι 42 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. και 14 συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο του 2010. Δύο από τις 10 μεγαλύτερες IPO στον κόσμο προήλθαν από την Πολωνία. Η εταιρεία Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας το Μάιο συγκεντρώνοντας 2,7 δις δολάρια Η.Π.Α., ήταν η δεύτερη σε μέγεθος IPO του δεύτερου τριμήνου, ενώ η Tauron – Polska Energia SA, ήταν η έκτη μεγαλύτερη κατά σειρά, με 1,3 δις δολάρια Η.Π.Α. Με πρόβλεψη ανάπτυξης κατά 3,5% του ΑΕΠ για το 2010, η οικονομία της Πολωνίας κρατήθηκε σε καλύτερο επίπεδο από τις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της ύφεσης, ενώ οι προβλέψεις για την ανάπτυξη των δαπανών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αυξάνονται σταθερά.

Άλλες κύριες παγκόσμιες αγορές που σημείωσαν  σημαντική αύξηση δραστηριότητας σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο ήταν, μεταξύ άλλων, οι εξής: οι Η.Π.Α., που συγκέντρωσαν 4,7 δις δολάρια Η.Π.Α. (33 αρχικές δημόσιες προσφορές), η Ινδία, η οποία συγκέντρωσε 2,9 δις δολάρια Η.Π.Α. (8 αρχικές δημόσιες προσφορές) και η Ισπανία, που συγκέντρωσε 1,9 δις δολάρια Η.Π.Α. (3 αρχικές δημόσιες προσφορές), σε σύγκριση με 4,2 δις, 1,2 δις και 22 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., αντίστοιχα.

Ο Ericksen σχολιάζει: «Η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. παρουσίασαν βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο και συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάκαμψη της αγοράς IPO, τόσο σε επίπεδο αριθμού όσο και σε επίπεδο όγκου συναλλαγών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 18% των παγκόσμιων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν, ενώ οι περισσότερες εισαγωγές σε χρηματιστήρια της Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ισπανία. Στη Βόρεια Αμερική αντιστοιχεί περίπου το 12% των παγκόσμιων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν, ενώ τρεις από τις IPO εντάσσονται στις 20 κορυφαίες IPO».

IPO ανά κλάδους

Οι κορυφαίοι  κλάδοι με βάση τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν ήταν ο χρηματοοικονομικός και, ιδιαίτερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, με 8,2 δις δολάρια Η.Π.Α. (12 IPO), ο κλάδος ενέργειας με 7,9 δις δολάρια Η.Π.Α. και ο κλάδος βιομηχανικών προϊόντων με 5,8 δις δολάρια Η.Π.Α. Οι εταιρείες υλικών και οι βιομηχανίες σημείωσαν επίσης έντονη δραστηριότητα, αντικατοπτρίζοντας τη ζήτηση των αναδυόμενων αγορών για βασικά αγαθά (55 συναλλαγές αξίας 4,1 δις δολαρίων Η.Π.Α. προήλθαν από εταιρείες υλικών).

Προοπτική για το μέλλον

Ο Ericksen καταλήγει: «Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρούνται θετικές ενδείξεις στη δραστηριότητα IPO και είμαστε αισιόδοξοι ότι η αγορά των IPO θα αναπτυχθεί μέσα στα δύο επόμενα τρίμηνα. Πολλοί εκδότες αναμένουν τις ευκαιρίες στον τομέα των IPO για να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη τιμολόγηση».

About stavrosalatas

Ο Σταύρος Αλατάς – Καρακάσης γεννήθηκε στις 19/06/56 στη Χαλκίδα, όπου και τελείωσε τις βασικές κατώτερες και μέσες σπουδές. Από το 1971 σε ηλικία 14 ετών ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «ΟΜΑΔΑ» του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στην Εύβοια. Από το 1974 μέχρι και το 1990 διετέλεσε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και επιτελικό στέλεχος στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΑΥΓΗ» και «ΕΘΝΟΣ», ενώ ήταν ανταποκριτής σε πληθώρα εντύπων του εξωτερικού αλλά και της περιφέρειας. Από το 1981 μέχρι και το 1987 ήταν επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου εταιριών «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ». Από το 1983 μέχρι και το 1988 ήταν ένας από τους τρεις μετόχους των εταιριών “Programma” (Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) και της διαφημιστικής εταιρίας “Adveco”. Το 1987 επιμελήθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» την έκδοση του πρώτου ένθετου περιοδικού ελληνικής εφημερίδας, στο οποίο διετέλεσε μέχρι και το 1990 Σύμβουλος Έκδοσης. Τον Μάιο του 1990 δημιούργησε την εταιρία Δημοσίων Σχέσεων “Deal”, όπου είναι και ο κύριος μέτοχος και τέσσερα χρόνια αργότερα την εταιρία Promotion "Face". Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

Posted on 13/07/2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: