Η IBM παρουσιάζει νέα λύση για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην αποτελεσματική είσπραξη ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αξιοποιεί  την τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων της IBM για τη βελτίωση της λειτουργίας του φορολογικού συστήματος

Η IBM (NYSE: IBM) πρόσφατα ανακοίνωσε μια προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό της, αυτό της διαχείρισης απάτης και κατάχρησης, με μια νέα λύση που στοχεύει στη βελτίωση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών από τις κυβερνήσεις. Το νέο προϊόν IBM Tax Collections Optimizer χρησιμοποιεί νέα, κατοχυρωμένη τεχνολογία της IBM στον τομέα της ανάλυσης για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στον καθορισμό των πλέον αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων για την είσπραξη φόρων από ληξιπρόθεσμους οφειλέτες.

Καθώς οι κρατικοί προϋπολογισμοί υφίστανται τις επιπτώσεις του τρέχοντος οικονομικού κλίματος, οι εισπράξεις φόρων αναδεικνύονται γρήγορα ως καίριος τομέας και προσελκύει ανανεωμένο ενδιαφέρον. Εκτιμάται ότι μια μέση χώρα έχει ληξιπρόθεσμους φόρους που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αύξηση των εσόδων, εξετάζουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για βελτίωση των εισπράξεων με τους λιγότερους δυνατούς πόρους.

Ο τομέας Έρευνας  της ΙΒΜ και οι σύμβουλοι  του τομέα IBM Global Business Services συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη της λύσης IBM Tax Collections Optimizer, στην οποία χρησιμοποιείται ένας μοναδικός συνδυασμός εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και άλλων μοντέλων για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για κάθε περίπτωση. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της σειράς των δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση του συνολικού ποσού των οφειλών που θα εισπραχθούν, λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο των υποθέσεων, τους ανθρώπινους πόρους και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων ενεργειών.

Η Υπηρεσία Φορολογικών και Οικονομικών  Υποθέσεων (Department of Taxation and Finance) της πολιτείας της Νέας Υόρκης καινοτομεί ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι αρμόδια για την είσπραξη ετήσιων φορολογικών εσόδων που υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω των προσπαθειών της για την επιβολή της φορολογικής συμμόρφωσης. Η IBM συνεργάζεται με την υπηρεσία από το 1999 για την ενσωμάτωση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης στις δραστηριότητές της.  Μέσω αυτής της συνεργασίας, η IBM και η Πολιτεία ανέπτυξαν εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό αμφισβητήσιμων απαιτήσεων επιστροφών φόρων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1.043 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2004.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης προσέθεσε, το προηγούμενο έτος, τη λύση IBM Tax Collections Optimizer στις καινοτόμες προσεγγίσεις της για τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη των φόρων, μετά από στενή συνεργασία με την IBM για την ανάπτυξη του συστήματος. Οι γνώσεις και η πείρα της υπηρεσίας ήταν καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του νέου εργαλείου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην είσπραξη επιπλέον ποσού 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια μιας τριετίας.

«Στο εν λόγω έργο χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής και χρειάστηκε μια ισχυρή και αφοσιωμένη ομάδα για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του», δήλωσε ο Timothy Gardinier, Διευθυντής του τομέα Data Warehouse Solutions, της Υπηρεσίας Φορολογικών και Οικονομικών Υποθέσεων της πολιτείας της Νέας Υόρκης. «Η πολιτεία της Νέας Υόρκης θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της φορολογικής διοίκησης. Πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο έργο θα διατηρήσουμε την τεχνολογική μας πρωτοπορία και θα μας προσφέρει το απαιτούμενο πλεονέκτημα για την είσπραξή φόρων σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Το πιο σημαντικό, θα προσφέρει άλλο ένα μηχανισμό για να παρέχουμε ένα δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της ισονομίας φορολογικό σύστημα, για όλους τους φορολογουμένους της πολιτείας της Νέας Υόρκης».

Η λύση βελτιστοποιεί  τις εισπρακτικές δράσεις των  αρμόδιων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πόρων, επιχειρησιακών αναγκών και νομικών περιορισμών. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία στοιχείων φορολογουμένων, όπως το οφειλόμενο ποσό και το ιστορικό προηγούμενων πληρωμών, το σύστημα καταρτίζει ένα εισπρακτικό σχέδιο για ολόκληρο τον πληθυσμό των ασυνεπών φορολογουμένων. Το σύστημα της IBM δημιουργεί μια ροή εργασιών που αναζητά αυτόματα τους τομείς εστίασης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου ενός εισπράκτορα. Για παράδειγμα, το σύστημα καθορίζει εάν η επόμενη προσπάθεια είσπραξης πρέπει να γίνει με μια επιστολή, μια τηλεφωνική κλήση ή μια επίσκεψη, σταθμίζοντας παράλληλα αυτές τις ενέργειες έναντι του πιθανού αποτελέσματος κάθε ενέργειας. Η χρήση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης θα συμβάλει στη βελτίωση των εισπρακτικών αποτελεσμάτων και θα βοηθήσει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εισπρακτόρων.

«Οι τρέχουσες διαδικασίες που ακολουθούνται για την είσπραξη απλήρωτων ποσών από τις φορολογικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο είναι πολύπλοκες, αναχρονιστικές, δαπανηρές και γενικά αναποτελεσματικές» δήλωσε ο Michael Schroeck, αντιπρόεδρος, του τομέα Business Analytics and Optimization Services των IBM Global Business Services. «Οι οργανισμοί διαχειρίζονται περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα από ό,τι ποτέ άλλοτε, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Εφαρμόζοντας την εν λόγω τεχνολογία ανάλυσης, οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν να εισπράττουν αποτελεσματικά τα φορολογικά έσοδα από τους σημαντικούς οφειλέτες. Αυτή η συνεργασία συνάδει με το στόχο της IBM να βοηθά τους πελάτες στην άντληση χρήσιμων πληροφοριών από τους τεράστιους όγκους των υφιστάμενων δεδομένων, σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους».

Η λύση Tax Collections Optimizer είναι διαθέσιμη μέσω του οργανισμού συμβουλευτικών υπηρεσιών IBM Business Analytics and Optimization. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη σε μια μεγάλη σειρά τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον τομέα Έρευνας της IBM σε ότι αφορά στον εντοπισμό του οικονομικού εγκλήματος. Για παράδειγμα, το σύστημα φορολογικών ελέγχων και συμμόρφωσης (Tax Audit and Compliance System – TACS) της IBM είναι άλλο ένα έργο της πολιτείας της Νέας Υόρκης το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από ένα αριθμό κυβερνήσεων για τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών τους, με τη χρήση εξελιγμένων μοντέλων για τον εντοπισμό των φορολογουμένων που ενδεχομένως εμφανίζουν προβλήματα συμμόρφωσης και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η IBM παρέχει  επιλογές στον τρόπο υλοποίησης της  λύσης Tax Collections Optimizer, συμπεριλαμβανομένων επεκτάσιμων συστημάτων για κρατικές λειτουργίες με μεγάλο όγκο δεδομένων.  Η λύση αξιοποιεί λογισμικό της IBM, όπως τα Cognos, DB2 και WebSphere, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία της Νέας Υόρκης για την καλύτερη διαχείριση των στοιχείων των  φορολογουμένων.

Η IBM πρωτοπορεί στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε εργαλεία ανάλυσης καθώς βοηθούν τους πελάτες στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Η εταιρεία αξιοποιεί τους πόρους της στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της έρευνας για την επίτευξη απτών πλεονεκτημάτων στους πελάτες της, επωφελούμενη από το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών του κλάδου, βελτιστοποιημένο για εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης.

About stavrosalatas

Ο Σταύρος Αλατάς – Καρακάσης γεννήθηκε στις 19/06/56 στη Χαλκίδα, όπου και τελείωσε τις βασικές κατώτερες και μέσες σπουδές. Από το 1971 σε ηλικία 14 ετών ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «ΟΜΑΔΑ» του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στην Εύβοια. Από το 1974 μέχρι και το 1990 διετέλεσε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και επιτελικό στέλεχος στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΑΥΓΗ» και «ΕΘΝΟΣ», ενώ ήταν ανταποκριτής σε πληθώρα εντύπων του εξωτερικού αλλά και της περιφέρειας. Από το 1981 μέχρι και το 1987 ήταν επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου εταιριών «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ». Από το 1983 μέχρι και το 1988 ήταν ένας από τους τρεις μετόχους των εταιριών “Programma” (Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) και της διαφημιστικής εταιρίας “Adveco”. Το 1987 επιμελήθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» την έκδοση του πρώτου ένθετου περιοδικού ελληνικής εφημερίδας, στο οποίο διετέλεσε μέχρι και το 1990 Σύμβουλος Έκδοσης. Τον Μάιο του 1990 δημιούργησε την εταιρία Δημοσίων Σχέσεων “Deal”, όπου είναι και ο κύριος μέτοχος και τέσσερα χρόνια αργότερα την εταιρία Promotion "Face". Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

Posted on 01/06/2010, in MARKETING. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: