Η Fujitsu ανεβάζει τον πήχη της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Με την ανάπτυξη της έκτης φάσης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας (Group Environmental Protection, Stage VI), η Fujitsu θέτει νέους στόχους για τα έτη 2010 έως 2012 (1η Απριλίου 2010 – 31 Μαρτίου 2013).

Το πρόγραμμα θέτει συγκεκριμένους στόχους σε 18 τομείς με επίκεντρο το όφελος των πελατών και της κοινωνίας, προχωρώντας σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και διατηρώντας την βιοποικιλότητα. Η φάση αυτή του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας αναπτύσσεται για το μεσοπρόθεσμο όραμα του Ομίλου Fujitsu, που εκτείνεται ως το 2020, την «Πράσινη Πολιτική 2020».

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και της προώθησης των στόχων του, η Fujitsu συμμετείχε στο συνέδριο GREEN ICT, που έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου.  Ο ομιλητής, Γιώργος Νικολόπουλος, Sales Director της Fujitsu Technology Solutions, αναφέρθηκε στο Green IT και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρίες για τη μείωση των εξόδων χωρίς όμως τη μείωση της απόδοσής του και πώς αυτό είναι εφικτό.

Οι στόχοι του Προγράμματος της Fujitsu περιλαμβάνουν την προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων ICT και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου Fujitsu, με την εφαρμογή υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής. Το αποτέλεσμα θα είναι να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αερίων κατά την παραγωγή σε 6% κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέχρι τα τέλη 2012 παγκοσμίως, με βάση τις επιστημονικές γνώσεις για το 2020. Από την άλλη, καθιερώνονται αριθμητικοί δείκτες για τη μέτρηση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τα τελευταία χρόνια, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, έχουν αλλάξει δραματικά. Ο διεθνής στόχος της μείωσης των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2050, έχει προταθεί μαζί με τους διεθνείς στόχους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα για το 2050. Παράλληλα με τις κινήσεις αυτές, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός για τις επιχειρήσεις. Για να βοηθήσει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις στην επίτευξη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών τους στόχων, ο Όμιλος της Fujitsu πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρέχει προηγμένες και καινοτόμες πράσινες υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και να εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ίδιου του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος Fujitsu εφάρμοσε backcasting προσέγγιση για το σχεδιασμό του έκτου προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας της, με τον σχεδιασμό ενός μεσοπρόθεσμου περιβαλλοντικού οράματος του Ομίλου, την Πράσινη Πολιτική 2020 (“Green Policy 2020”). Η εταιρεία έχει κατηγοριοποιήσει 18 συγκεκριμένους στόχους σε έξι κατηγορίες. Οι δύο νέες κατηγορίες είναι «η Ενίσχυση της Πράσινης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Πληροφορική» (“Strengthening Advanced Green ICT Ε&Α») και «οι Προσπάθειες Προώθησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας» (“Promoting Efforts to Preserve Biodiversity”).  Αυτές θα συμπληρώνουν τους υφιστάμενους στόχους του Ομίλου, που είναι:

  • «η βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παράδοσης των Πράσινων υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής»,
  • «η Ενίσχυση της προσπάθειας για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου της Fujitsu»,
  • «η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης» και
  • «η προαγωγή της περιβαλλοντικής συμβολής στην κοινωνία. «

Με αυτούς  τους  νέους στόχους, ο Όμιλος Fujitsu θα συνεχίσει τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες με μεγαλύτερο δυναμισμό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Βασικά σημεία της έκτης φάσης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ομίλου της Fujitsu – Οι 6 στόχοι

  1. 1. Ενίσχυση της Πράσινης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Πληροφορική

Ο Όμιλος θα εργαστεί προς την ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης για καινοτόμο πράσινη τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Συγκεκριμένα, η Fujitsu αναπτύσσει τεχνολογίες που θα υπερδιπλασιάσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των προϊόντων Πληροφορικής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, εκτός των άλλων, σε datacenters της επόμενης γενιάς. Περισσότερο από το 35% των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται θα είναι λύσεις για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Με τον καθορισμό αριθμητικών στόχων στους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Όμιλος θα επιταχύνει την εφαρμογή των προηγμένων πράσινων αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Ανάπτυξης σε προϊόντα και λύσεις.

2. Βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυση της ανάπτυξης και της παράδοσης των Πράσινων υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.

Το έργο της Πράσινης Καινοτόμου Πολιτικής (* 2), η οποία ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους πελάτες και την κοινωνία να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους μέσω της χρήσης των πράσινων τεχνολογιών, στοχεύει στην περικοπή των εκπομπών CO2 περισσότερο από 15 εκατ. μετρικούς τόνους ανάμεσα στα έτη 2009 και 2012 (1 Απριλίου του 2009 – 31 Μαρτίου 2013).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Fujitsu θα αυξήσει το ποσοστό των προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί με αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές κατά 30%. Η Fujitsu θα ενισχύσει την προσφορά των προϊόντων της με καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση όσον αφορά την ενέργεια και τη χρήση των πόρων. Επιπλέον, οι «φιλικές» με το περιβάλλον λύσεις θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των μεταφορών, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, και της μετατροπής της ενέργειας. Οι λύσεις αυτές θα προσφέρονται ευρύτερα σε μεγάλες περιοχές που δραστηριοποιείται η Fujitsu, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας / Ειρηνικού, για να βοηθήσει τους πελάτες και τις κοινωνίες παγκοσμίως στη μείωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων τους.

3. Ενίσχυση της προσπάθειας για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου της Fujitsu

O Όμιλος Fujitsu θα μειώνει συνεχώς τις εκπομπές αερίων που βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις, όπως αυτήν της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές του Ομίλου που συνδέονται με την παραγωγή έως 6% από τα επίπεδα του έτους 1990 μέχρι τα τέλη του 2012. Μέρος του σχεδίου αυτού συνεπάγεται τον καθορισμό νέων στόχων για την χρήση από τον Όμιλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την επέκταση αυτής της χρήσης. Επιπλέον, ο Όμιλος θα προωθεί μόνο τις προμήθειες από τους συνεργάτες του που επίσης καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν ή να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές αερίων. Ακόμα, ο Όμιλος θα λάβει υπόψη και άλλους παράγοντες που «ευνοούν» το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων του εντός και εκτός πόλης, παρέχοντας σε αυτούς κίνητρα και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού του.

4. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης

O Όμιλος Fujitsu σχεδιάζει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τoυ μέσω ολοκληρωμένων παγκόσμιων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους του να εξετάζουν ό,τι κάνουν σε σχέση με το περιβάλλον. Ο Όμιλος θα προωθήσει, επίσης, πρόσθετα αναπτυξιακά μέτρα πληροφορικής ως μέσο για την περιβαλλοντική διαχείριση, και θα βασιστεί σε «έξυπνα» συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, η ενεργή επικοινωνία με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς και η παρακολούθησή της στη συνέχεια, θα επιτρέψει στον Όμιλο να ενισχύσει συνεχώς το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

5. Προαγωγή της περιβαλλοντικής συμβολής στην κοινωνία

Μέχρι το τέλος 2010 (31 Μαρτίου, 2011), ο Όμιλος Fujitsu σχεδιάζει να εφαρμόσει το “Act-Local-System”, το οποίο θα μοιράζει τις πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες που εφαρμόζονται σε διάφορα σημεία του κόσμου. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στα γραφεία παγκοσμίως να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα σε οριζόντιο επίπεδο, έτσι ώστε οι δράσεις να προσαρμόζονται πιο εύκολα σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Ο Όμιλος Fujitsu θα εργαστεί επίσης σε συνεργασία με τους ΟΜΚΧ, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις.

6. Προσπάθειες για τη διατήρησης της βιοποικιλότητας “Efforts to preserve biodiversity

Για να μειωθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του στη βιοποικιλότητα και για να ενθαρρυνθούν οι δυνατότητες της Πληροφορικής στην υποστήριξη της βιοποικιλότητας, ο Όμιλος Fujitsu θα δημιουργήσει δείκτες για τη μέτρηση των σύνθετων παραγόντων που την επηρεάζουν. Η εταιρεία θα προωθήσει επίσης τις προμήθειες από επιχειρηματικούς εταίρους που εμπλέκονται στις προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας και θα αναπτύξει μια σειρά από case studies στα μεγάλα γραφεία του, τα οποία χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτόν, στη δημιουργία μιας κοινωνίας που στηρίζει τη βιοποικιλότητα.

Ο Όμιλος Fujitsu, γενικά, θα συμπεριλάβει κάθε οργανισμό και άτομο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η έκτη φάση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Προστασίας. Μέσα από αυτό, η Fujitsu ελπίζει να αναδείξει καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής, προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα χρησιμοποιήσει εσωτερικά, και με τα οποία θα βοηθήσει τους καταναλωτές με τη σειρά τους να ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(*1) Πράσινη Πολιτική 2020

Το μεσοπρόθεσμο όραμα του Ομίλου Fujitsu σχετικά με το ρόλο και τη φιλοσοφία του για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων θεμάτων περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων για το έτος 2020. Από τον Ιούλιο του 2007, θέτει στόχους σε τρεις θεματικούς τομείς που ωφελούν τους πελάτες και την κοινωνία, επιδιώκοντας εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα.
(*2) Πράσινη Πολιτική για την Καινοτομία

Το έργο του Ομίλου Fujitsu για την πράσινη πληροφορική που στοχεύει στην υποστήριξη των πελατών και της κοινωνίας για τη μείωση περιβαλλοντικών συνεπειών. Το έργο αυτό χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική τεχνολογία και know-how του Ομίλου για την παροχή πράσινων υπηρεσιών Πληροφορικής, με στόχο τη σωρευτική μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15 εκατομμύρια τόνους σε μια περίοδο τεσσάρων ετών (2009-2012)

About stavrosalatas

Ο Σταύρος Αλατάς – Καρακάσης γεννήθηκε στις 19/06/56 στη Χαλκίδα, όπου και τελείωσε τις βασικές κατώτερες και μέσες σπουδές. Από το 1971 σε ηλικία 14 ετών ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «ΟΜΑΔΑ» του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στην Εύβοια. Από το 1974 μέχρι και το 1990 διετέλεσε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και επιτελικό στέλεχος στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΑΥΓΗ» και «ΕΘΝΟΣ», ενώ ήταν ανταποκριτής σε πληθώρα εντύπων του εξωτερικού αλλά και της περιφέρειας. Από το 1981 μέχρι και το 1987 ήταν επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου εταιριών «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ». Από το 1983 μέχρι και το 1988 ήταν ένας από τους τρεις μετόχους των εταιριών “Programma” (Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) και της διαφημιστικής εταιρίας “Adveco”. Το 1987 επιμελήθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» την έκδοση του πρώτου ένθετου περιοδικού ελληνικής εφημερίδας, στο οποίο διετέλεσε μέχρι και το 1990 Σύμβουλος Έκδοσης. Τον Μάιο του 1990 δημιούργησε την εταιρία Δημοσίων Σχέσεων “Deal”, όπου είναι και ο κύριος μέτοχος και τέσσερα χρόνια αργότερα την εταιρία Promotion "Face". Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

Posted on 18/05/2010, in MARKETING. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: